Tuyển dụng trong năm 2018 cần các vị trí sau:- 01 Thiết Kế - 01 Thợ quảng cáo - 02 Thợ Phụ Lương Thỏa Thuận

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

QUẢNG CÁO MIXA
© Copyright 2020 - MIXA
QUẢNG CÁO MIXA